פקטורינג הוא אחד מהכלים העומדים לרשות עסקים לצורך התמודדות עם צורך בהקדמת תשלומים. מדובר בפתרון נוח שיכול לסייע לעסקים להתנהל ביעילות מבחינה פיננסית, ועל כן כדאי להבין מהו, מהם היתרונות שלו וכיצד משתמשים בו.

מה זה פקטורינג ולמה כל כך הרבה עסקים משתמשים בו?

לרוב, עסקים פונים לפתרון הפקטורינג בעיקר על רקע הצורך במזומן, כלומר הצורך בהקדמת תשלומים של לקוחות שחייבים בתשלום עתידי. מקורו של צורך זה נעוץ בכך שהמסחר בין עסקים וארגונים בישראל מתנהל על בסיס "שוטף פלוס", כך שהתמורה בגין מוצרים או שירותים משולמת רק בחלוף מספר חודשים ממועד הנפקת החשבונית וביצוע העסקה.

כתוצאה מפרקטיקה נפוצה זו, העסק המוכר (הספק) משלם שכר עבודה והוצאות מכר שונות בגין העסקה, ומנגד, התמורה שצפויה להתקבל מהקונה עוד רחוקה. פער הזמנים תורם לכך שעסקים רבים נקלעים לקשיים תזרימיים, ומחפשים פתרון מימון שיגשר על תקופות ההמתנה.

במסגרת פתרון הפקטורינג, העסק למעשה "מוכר" את החובות של לקוחותיו כלפיו, לבנק או לגופים פיננסיים המורשים לספק שירותי אשראי חוץ בנקאי.

באילו היבטים פקטורינג יכול לסייע?

פקטורינג הוא כלי פיננסי בעל יתרונות רבים, שמסייע לעסקים במגוון היבטים תפעוליים וכלכליים:

איך בנוי תהליך הפקטורינג?

כאשר העסק מחזיק ברשותו חשבוניות לפירעון עתידי ("שוטף פלוס"), הוא יכול לקבל כנגדן את התשלום במזומן מהבנק או מנותן האשראי. לרוב, מהסכום מנוכים 15% וכן עמלה וריבית. כלומר, במקום להמתין שבועות וחודשים לתקבול, עסקת האשראי הופכת לעסקת מזומן והעסק נהנה מיידית מרוב סכום העסקה.

במקביל, החוב של הלקוח מוסב לטובת הבנק או נותן האשראי. חשוב לציין שנותן האשראי נוטל על עצמו את סיכוני האשראי ואת נטל הגבייה. כלומר הבנק, או גוף האשראי החוץ בנקאי, אחראי לגבות את הכסף מהלקוח במועד המקורי (העתידי). ככלל, אם יתעוררו קשיים בגבייה, או אם החייב לא ישלם מסיבה כלשהי, השלכות הדבר מוטלות בעיקר על נותן האשראי.

בדרך כלל, עם גביית החוב במלואו, נותן האשראי משלם לעסק את 15% הנותרים מגובה העסקה. בסופו של תהליך תקין, העסק שילם תמורת הקדמת התשלום רק עמלה וריבית ידועות מראש.

אילו עוד יתרונות יש לפקטורינג?

כאמור, פקטורינג מאפשר לעסק להיפרד מנטל הגבייה ומסיכון האשראי ולהעביר אותם לנותן האשראי שעמו התקשר בעסקת פקטורינג (בנק או חברות אשראי חוץ בנקאי). נותן האשראי הוא זה שעוסק בגביית התשלום והוא הנושא העיקרי בסיכון לעיכובים, בפשיטת רגל של החייב וכיו"ב.

נוסף על כך, פקטורינג הוא כלי לשיפור נתוני התזרים והיחסים הפיננסיים: יתרת המזומנים עולה, יתרת החוב יורדת, מעגל המכירה מהיר יותר והתזרים יעיל יותר. כתוצאה מכך, הדוחות הכספיים מצביעים על איתנות פיננסית טובה יותר.

המימון של נותן האשראי בעסקת פקטורינג מאפשר לעסק לשלם בזמן לעובדים ולספקים, להשקיע בעסק, ליהנות משקט נפשי וממרווח ביטחון פיננסי מיידי לכל מקרה שעלול להתרחש.

חשוב לציין יתרון חשוב נוסף: פקטורינג הוא לא הלוואה! האשראי המתקבל במסגרת עסקת פקטורינג לא משפיע על מסגרת האשראי של העסק בבנק או בחברות האשראי, ולא על חשבון האובליגו. לכן, השימוש בכלי הפקטורינג לא מצמצם את יכולות העסק ליהנות ממקורות מימון ואשראי קיימים.

 

 

לאילו עסקים מתאימה עסקת פקטורינג?

בדרך כלל, פקטורינג הוא כלי שמתאים לחברות שמספקות שירותים או מוצרים באופן קבוע, בתנאים של "שוטף פלוס". במקרים רבים מדובר בחברות קבלניות ובספקים של רשויות מקומיות, אך עסקאות פקטורינג אפשריות לביצוע בענפים רבים ויכולות לסייע לעסקים גדולים, בינוניים וקטנים. ברוב המקרים נותן האשראי יבדוק את יחסי העבר בין העסק לבין לקוחותיו כדי לוודא שהחובות אכן נפרעים. לצד זאת, יבדקו נתונים נוספים כמו מסגרת האשראי הקיימת, מחזור המכירות הכללי וכיו"ב.

מהם סוגי הפקטורינג הנהוגים?

ישנם מספר סוגים שונים של עסקאות פקטורינג. אלה העיקריים שבהם:

פקטורינג מקומי – זהו הפקטורינג הקלאסי שבו החייב הוא ארגון ישראלי מקומי.

פקטורינג בינלאומי – פקטורינג שמערב חייבים שהם לא ישראלים.

פקטורינג הפוך – שימושי כאשר העסק מעוניין להקדים את התשלום לספקים שלו מבלי להיפרד מיידית מהתשלום, או במילים אחרות: הגדלת האשראי שהעסק מקבל מהספקים.

פקטורינג ומערכת תפנית מבית מטריקס

תפנית מבית מטריקס היא מערכת ERP המתמחה במגזרים עסקיים וארגוניים שונים. תפנית מספקת פתרון טכנולוגי מקיף לחברות העוסקות בתחום של אשראי חוץ בנקאי בכל הנוגע לניהול וטיפול במגוון מוצרי אשראי, ובהם גם פקטורינג, המוצעים ללקוחותיהם. תפנית שמה לה למטרה לאפשר הן לנותני אשראי והן ללקוחות פקטורינג ליהנות מניהול ידידותי ויעיל של מוצרי האשראי המוצעים ללקוחות. המערכת מאפשרת למשתמשים לנהל עסקאות פקטורינג, בשקיפות וגמישות מקסימליות בכל הנוגע לעמלות, ריביות וניהול סיכונים. המערכת עומדת בכל תנאי הרגולציה העדכניים הנדרשים בישראל.

סיכום

פקטורינג הוא כלי מימוני המאפשר הגדלת התזרים של העסק ללא גריעה ממסגרות האשראי שלו. פקטורינג מאפשר לעסקים ליהנות מתקבולים מיידיים בגין המכירות שלהם, במקום להתמודד עם קשיי התזרים הנובעים מעסקאות "שוטף פלוס". יש לו יתרונות עסקיים רבים, גם בתחום התפעולי וגם בהיבט הכלכלי. אם העסק שלך זקוק למימון, מומלץ לבדוק את התאמתו לעסקת פקטורינג עם הבנק או עם נותני אשראי חוץ בנקאי מורשים. חברת תפנית פיתחה מגוון כלים מתקדמים לניהול טכנולוגי של עסקאות פקטורינג, במטרה להנגיש לנותני האשראי וללקוחותיהם העסקיים כלי שימושי ואפקטיבי לניהול טוב יותר של עסקים ופתרונות מימון.