בתאריך 17 ליולי 2016 נפטר רן אשתר ז"ל בעליו של האתר
בשנה האחרונה האתר הוחזק כחלק מהמורשת שלו
בתום 12 החודשים אנו עוצרים את פעילות האתר

אנו מתנצלים בפני קהל הקוראים/ות קהל המנוים/יות
על החשכת האתר ומאחלים להם הורות טובה ושיוויונית.