עמותת תללים

כידוע בארץ קיים חוק חינוך חינם חובה, חוק שקובע שכל ילד מחויב להיכנס למסגרת חינוכית מגיל 3 ועד כיתה י"ב. מצד שני כל חוק מכיל סעיפים שמתייחסים לסיטואציות ייחודיות ועל כן הורה שמבקש לחנך את ילדו בבית צריך להגיש בקשה לרשויות, וכאשר מדובר בילדים בעלי מוגבלויות החינוך הביתי מתגלה כמאוד נפוץ. כיצד אם כן משיגים אישור, מנהלים חינוך ביתי והאם קיימת יד מכווינה? כל התשובות מרוכזות עבורכם כאן!

הסיבות שמאחורי החינוך הביתי

בעוד שהחינוך הרגיל אינו מותאם לכולם, הרי שעבור ילדים בעלי מוגבלויות החינוך הרגיל בוודאי שאינו מתאים, וזאת נכון גם אם החינוך מותאם לקבוצה מסוימת שנמצאת באותה רמה התפתחותית. ילדים בעלי מוגבלויות זקוקים ליחס אישי, זקוקים לנטרל איומים חברתיים וזקוקים להגנה מפני ציפיות שרק מולידות לחץ ותחושת כישלון. מכאן שקשה למצוא נוסחה אחת, ועל כן החינוך הביתי מהווה מענה מתבקש והוא מסתמך על הרבה ניסוי וטעייה. עם זאת, טעות לחשוב שהחינוך הביתי נעשה רק ע"י ההורים, אלא לרוב משולבים אנשי מקצוע מגוונים, בהתאם להתקדמות הלימודית ולשיתוף הפעולה מצד הילד.

שלב ראשון – מגישים בקשה

הורה שמבקש לבחון אם אפשרי ללמד את הילד בבית צריך לוודא שהסיטואציה עומדת בקריטריונים המתאימים. פה נציין שמוגבלות מתייחסת הן לממד השכלי, הרגשי והנפשי והן לממד הקוגניטיבי ולשלל לקויות התפתחותיות. בשביל להתחיל בתהליך יש להגיש "בקשה לפטור מחוק לימוד חובה לשם חינוך במסגרת חינוך ביתי". עבור בקשה זו הכינו מראש את המסמכים הבאים: תצלום ת"ז כולל הספח, פרטים מזהים של הילד וההורים, בקשה שמציגה את הסיבה שמאחורי ההחלטה לעבור לחינוך ביתי וכמובן תכנית לימודים מפורטת.

בונים תכנית לימודם

כיוון שלא כולנו נולדנו מורים ולא כולנו רכשנו הכשרה בתחום החינוך המיוחד, טוב לדעת שקיימים קווים מנחים שמסייעים לתפור תכנית לימודים מתאימה (קיימים מפרטים מסייעים ומכווינים). באופן כללי התכנית הלימודית צריכה לכלול כ55% מתחומי הידע שמציגה מערכת החינוך- כולל מתמטיקה, שפת אם, מיומנויות חברתיות, התייחסות לחיי חברה, צבירת כלים להתמודדות עם בעיות (למשל באמצעות איסוף מידע, חקר ורפלקציה) וכמובן שחשוב לציין כיצד מתכוונים לבחון את ההישגים בהתייחס לפרק זמן מוגדר.

תהליך קבלת האישור

הורים רבים חוששים שהם לא יצליחו לקבל אישור עבור חינוך ביתי ועל כן אנו מבקשים להרגיע. לרוב לא מרימים קשיים מיותרים, אך כן רצוי להבין כיצד בוחנים את הבקשה. להלן עיקרי הדברים: יש לעבור וועדה. תפקיד הוועדה לוודא שהחינוך שעומד על הפרק יוביל לתפקוד נורמטיבי בהווה ובעתיד, כאשר ההחלטה מתבססת על הממצאים שההורים מציגים. בנוסף, נציג מטעם הוועדה יגיע לבקר ויוודא שהתנאים מאפשרים לעמוד במפרט שמציגה תכנית הלימודים. לבסוף נעניק 3 דגשים חשובים: תקופת ההמתנה לתשובה עשויה לקחת כ3 חודשים, ההחלטה תקפה רק לשנתיים קדימה ואם מבקשים לערער על ההחלטה צריך לפעול עד כשבועיים ממועד קבלת התשובה. המון הצלחה!